Bausch + Lomb

PrVyzultaTM

PrVyzultaTM (Latanoprostene bunod ophthalmic solution, 0.024% w/v solution; 0.024% w/v, ophthalmic)

icon PrVyzultaTM Product Monograph